Beurzen

Flanders Knowledge Area

Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving.

In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

ASEM-DUO

Het Departement Onderwijs en Vorming stelt voor het academiejaar 2020-2021 opnieuw beurzen beschikbaar voor het ASEM-DUO programma. Het doel van dit programma is de promotie van studentenuitwisseling tussen Vlaanderen en 4 landen in Azië, nl. China, Indië, Vietnam en Zuid-Korea. Onder ASEM-DUO zijn er enkel uitwisselingen van twee studenten in een kader van een duo-project mogelijk. Dit kan voor mobiliteiten van één semester (met eventuele verlenging tot 1 jaar, waarbij het beursbedrag echter wordt beperkt tot 1 semester).


Meer informatie vindt u in de General Description (zie download onder deze pagina) maar u dient uw Vlaamse hogeronderwijsinstelling te contacteren om navraag te doen over de interne selectieprocedures en deadline voor het indienen van de aanvraag.


Universiteiten:

KU Leuven: hilde.nijs@kuleuven.be

Universiteit Antwerpen: OutgoingStudents@uantwerpen.be

Universiteit Gent: non-ErasmusAgreements@Ugent.be

Universiteit Hasselt: liesbeth.oeyen@uhasselt.be

Vrije Universiteit Brussel: international.relations@vub.ac.be


Hogescholen:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: eronique.blockhuys@ap.be

Arteveldehogeschool: axelle.marrannes@arteveldehs.be

Erasmushogeschool Brussel: annelore.schittecatte@ehb.be

Hogere Zeevaartschool: international@hzs.be

Hogeschool Gent: outgoing@hogent.be

Howest, Hogeschool West-Vlaanderen: an.goegebuer@howest.be

Karel de Grote Hogeschool: international@kdg.be

LUCA School of Arts: machteld.pectoor@luca-arts.be

Odisee: stefanie.derks@odisee.be

Hogeschool PXL: international@pxl.be

Hogeschool VIVES: tine.ternest@vives.be

Thomas More Mechelen-Antwerpen: martine.vandermotte@thomasmore.be

Thomas More Kempen: els.voet@thomasmore.be

UC Leuven: sylvia.collaer@ucll.be

UC Limburg: dries.hanssen@ucll.be

 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen