Beurzen

Flanders Knowledge Area

Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving.

In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Beurzen

Het departement Onderwijs & Vorming financiert, in het kader van het Actieplan Mobiliteit, diverse beurzenprogramma's. Voor meer informatie:

Tussen de Vlaamse Overheid en Québec bestaat er een samenwerkingsprogramma, waarbij de Québecse overheid vrijstellingen van verhoogd inschrijvingsgeld toekent aan kandidaten van de Vlaamse Gemeenschap. Klik hier voor meer informatie.

Onderstaande lijst bevat informatie over beurzen voor Vlaamse studenten die in het buitenland gaan studeren, of in het buitenland stage wensen te lopen. De lijst bevat ook de referenties van enkele koepelorganisaties die op hun respectieve websites informatie over beurzen verstrekken. Let wel: Dit is een pilootinitiatief en de lijst is niet exhaustief. Vraag bijkomende informatie aan je hogeronderwijsinstelling en informeer je via zoektermen en elektronische databanken op internet.Een aantal programma's voorzien ook extra financiering voor studenten met een beperking of chronische ziekte voor de voorbereiding, evenals een beurs voor bijkomende kosten tijdens hun verblijf.
Voor meer informatie: contacteer je hogeronderwijsinstelling.


 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen