Beurzen

Flanders Knowledge Area

Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving.

In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

ASEM-DUO

Het Departement Onderwijs en Vorming stelt voor het academiejaar 2018-2019 opnieuw beurzen beschikbaar voor het ASEM-DUO programma. Het doel van dit programma is de promotie van studentenuitwisseling tussen Vlaanderen en 4 landen in Azië, nl. China, Indië, Vietnam en Zuid-Korea. Onder ASEM-DUO zijn er enkel uitwisselingen van twee studenten in een kader van een duo-project mogelijk. Dit kan voor mobiliteiten van één semester (met eventuele verlenging tot 1 jaar, waarbij het beursbedrag echter wordt beperkt tot 1 semester).


Voor de hogeronderwijsinstellingen: Guidelines en Application form: zie download onder deze pagina.

Voor studenten: Meer informatie vindt u in de Guidelines (zie download onder deze pagina) maar u dient uw Vlaamse hogeronderwijsinstelling te contacteren om navraag te doen over de interne selectieprocedures en deadline voor het indienen van de aanvraag.


Universiteiten:

KU Leuven: Hilde Nijs - hilde.nijs@kuleuven.be

Universiteit Antwerpen: Dienst Internationale samenwerking - OutgoingStudents@uantwerpen.be

Universiteit Gent: Rein Reynebeau & Elisabeth Velle - non-ErasmusAgreements@Ugent.be

Universiteit Hasselt: Liesbeth Oeyen - liesbeth.oeyen@uhasselt.be

Vrije Universiteit Brussel: Dienst Internationale Relaties - international.relations@vub.ac.be


Hogescholen:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: Véronique Blockhuys - veronique.blockhuys@ap.be

Arteveldehogeschool: Séverine Van der Stighelen - severine.vanderstighelen@arteveldehs.be

Erasmushogeschool Brussel: Annelore Schittecatte - annelore.schittecatte@ehb.be

Hogere Zeevaartschool: Willem Bruyndonx - international@hzs.be

Hogeschool Gent: outgoing@hogent.be

Howest, Hogeschool West-Vlaanderen: An Goegebuer - an.goegebuer@howest.be

Karel de Grote-Hogeschool: Kim Snelders - kim.snelders@kdg.be

LUCA School of Arts: Machteld Pectoor - machteld.pectoor@luca-arts.be

Odisee: Stefanie Derks - stefanie.derks@odisee.be

Hogeschool PXL: Kristien Bauwens - international@pxl.be

Hogeschool VIVES: Tine Ternest - tine.ternest@vives.be

Thomas More Mechelen-Antwerpen: Martine Vandermotte - martine.vandermotte@thomasmore.be

Thomas More Kempen: Els Voet - els.voet@thomasmore.be

UC Leuven: Sylvia Collaer - sylvia.collaer@ucll.be

UC Limburg: Dries Hanssen - dries.hanssen@ucll.be


pdf Call 2018-2019 ASEM-DUO.pdf (18/12/2017 16:53 ♦ 214 kB)
word DB2018_Application_Form.doc (18/12/2017 15:53 ♦ 142 kB)
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen