Beurzen

Flanders Knowledge Area

Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving.

In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Generieke beurzen

De Vlaamse overheid kent voor het academiejaar 2019-2020 Generieke beurzen voor mobiliteit naar landen die niet als programmalanden binnen Erasmus+ zijn opgenomen toe aan studenten uit opleidingen op niveau 5, 6 of 7 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Het programma beoogt mobiliteit te stimuleren complementair aan de mogelijkheden binnen het Erasmus+ programma. De mobiliteit van minimum 1 maand (minimum 5 credits) en maximum 12 maanden heeft betrekking op studie, stage of onderzoek in het kader van een bachelor- of masterproef. De selectie van de studenten gebeurt binnen de hogeronderwijsinstelling. Het financieringsprogramma wordt beheerd en ondersteund door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming.


Voor de hogeronderwijsinstellingen: Richtlijnen en aanvraagformulier: zie download onder deze pagina.

Voor studenten: Studenten dienen een aanvraag in via de eigen hogeronderwijsinstelling. Meer informatie vindt u in de Richtlijnen (zie download onder deze pagina) maar u dient uw Vlaamse hogeronderwijsinstelling te contacteren om navraag te doen over de interne selectieprocedures en deadline voor het indienen van de aanvraag.


Universiteiten:

KU Leuven: hilde.nijs@kuleuven.be

Universiteit Antwerpen: OutgoingStudents@uantwerpen.be

Universiteit Gent: non-ErasmusAgreements@Ugent.be

Universiteit Hasselt: liesbeth.oeyen@uhasselt.be

Vrije Universiteit Brussel: international.relations@vub.ac.be


Hogescholen:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: veronique.blockhuys@ap.be

Arteveldehogeschool: severine.vanderstighelen@arteveldehs.be

Erasmushogeschool Brussel: annelore.schittecatte@ehb.be

Hogere Zeevaartschool: international@hzs.be

Hogeschool Gent: outgoing@hogent.be

Howest, Hogeschool West-Vlaanderen: international.office@howest.be

Karel de Grote Hogeschool: international@kdg.be

LUCA School of Arts: machteld.pectoor@luca-arts.be

Odisee: stefanie.derks@odisee.be

Hogeschool PXL: international@pxl.be

Hogeschool VIVES: tine.ternest@vives.be

Thomas More Mechelen-Antwerpen: martine.vandermotte@thomasmore.be

Thomas More Kempen: els.voet@thomasmore.be

UC Leuven: sylvia.collaer@ucll.be

UC Limburg: dries.hanssen@ucll.be

 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen