Beurzen

Flanders Knowledge Area

Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving.

In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

PRIORITY COUNTRY PROGRAMME

Het Departement Onderwijs en Vorming stelt voor het academiejaar 2019-2020 beurzen beschikbaar onder het Priority Country Programme. Dit programma promoot studentenuitwisseling tussen Vlaanderen en een aantal prioritaire landen, nl. Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Rusland, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Afrika. Onder het Priority Country programma is zowel een uitwisseling van twee studenten in een kader van een duo-project mogelijk, als enkel uitgaande mobiliteit vanuit Vlaanderen. De mobiliteit heeft betrekking op studie, stage of onderzoek in het kader van een bachelor- of masterproef. Geschat wordt dat 100 tot 120 studenten kunnen genieten van een beurs onder het Priority Country Programme.

Meer informatie vindt u in de Call (zie download onder deze pagina) maar u dient uw Vlaamse hogeronderwijsinstelling te contacteren om navraag te doen over de interne selectieprocedures en deadline voor het indienen van de aanvraag.


Universiteiten:

KU Leuven: hilde.nijs@kuleuven.be

Universiteit Antwerpen: OutgoingStudents@uantwerpen.be

Universiteit Gent: non-ErasmusAgreements@Ugent.be

Universiteit Hasselt: liesbeth.oeyen@uhasselt.be

Vrije Universiteit Brussel: international.relations@vub.ac.be


Hogescholen:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: veronique.blockhuys@ap.be

Arteveldehogeschool: severine.vanderstighelen@arteveldehs.be

Erasmushogeschool Brussel: annelore.schittecatte@ehb.be

Hogere Zeevaartschool: international@hzs.be

Hogeschool Gent: outgoing@hogent.be

Howest, Hogeschool West-Vlaanderen: international.office@howest.be

Karel de Grote Hogeschool: international@kdg.be

LUCA School of Arts: machteld.pectoor@luca-arts.be

Odisee: stefanie.derks@odisee.be

Hogeschool PXL: international@pxl.be

Hogeschool VIVES: tine.ternest@vives.be

Thomas More Mechelen-Antwerpen: martine.vandermotte@thomasmore.be

Thomas More Kempen: els.voet@thomasmore.be

UC Leuven: sylvia.collaer@ucll.be

UC Limburg: dries.hanssen@ucll.be

 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen