Beurzen

Flanders Knowledge Area

Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving.

In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

The Washington Center

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen. Het Departement Onderwijs en Vorming stelt opnieuw 12 beurzen van € 9.000 beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van academiejaar 2020-2021 een stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington.

Meer informatie vindt u in de Call (zie download onder deze pagina) maar u dient uw Vlaamse hogeronderwijsinstelling te contacteren om navraag te doen over de interne selectieprocedures en deadline voor het indienen van de aanvraag.

U vindt ook informatie over The Washington Center op de website: www.twc.edu.


Universiteiten:

KU Leuven: hilde.nijs@kuleuven.be

Universiteit Antwerpen: OutgoingStudents@uantwerpen.be

Universiteit Gent: non-ErasmusAgreements@Ugent.be

Universiteit Hasselt: liesbeth.oeyen@uhasselt.be

Vrije Universiteit Brussel: international.relations@vub.ac.be


Hogescholen:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: veronique.blockhuys@ap.be

Arteveldehogeschool: axelle.marrannes@arteveldehs.be

Erasmushogeschool Brussel: annelore.schittecatte@ehb.be

Hogere Zeevaartschool: international@hzs.be

Hogeschool Gent: outgoing@hogent.be

Howest, Hogeschool West-Vlaanderen: international.office@howest.be

Karel de Grote Hogeschool: international@kdg.be

LUCA School of Arts: wim.aerts@luca-arts.be

Odisee: stefanie.derks@odisee.be

Hogeschool PXL: international@pxl.be

Hogeschool VIVES: tine.ternest@vives.be

Thomas More Mechelen-Antwerpen: martine.vandermotte@thomasmore.be

Thomas More Kempen: els.voet@thomasmore.be

UC Leuven: sylvia.collaer@ucll.be

UC Limburg: dries.hanssen@ucll.be

The Washington Center

The Washington Center

Van studenten voor studenten

Guide for Belgian Students, Get the The Washington Center experience: http://vandriesschemanon.wix.com/getthetwcexperience

 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen