Beurzen

Flanders Knowledge Area

Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving.

In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Transition Fellowship Programme

Vanaf het academiejaar 2017-2018 wordt het Transition Fellowship Programme omgevormd tot het Priority Country Programme.

Het departement Onderwijs & Vorming stelt voor het academiejaar 2016-2017 beurzen beschikbaar onder het TransitionFellowship Programme. Het doel van dit programma is de promotie van studentenuitwisseling tussen Vlaanderen en 4 landen in transitie, nl. Brazilië, Marokko, Turkije en Zuid-Afrika. Onder Transition is zowel een uitwisseling van twee studenten in een kader van een duo-project mogelijk, als enkel uitgaande mobiliteit vanuit Vlaanderen.

Voor de hogeronderwijsinstellingen:

  • Richtlijnen en aanvraagformulier: zie download onder deze pagina.

Voor studenten:

  • Meer informatie vindt u in de Richtlijnen (zie download onder deze pagina) maar u dient uw Vlaamse hogeronderwijsinstelling te contacteren om navraag te doen over de interne selectieprocedures en deadline voor het indienen van de aanvraag.
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen