4.6.3 Case: aardbeving in Nepal

In de lente van 2015 keren 17 studenten en een docente veilig terug uit Nepal nadat het land getroffen werd door twee zware aardschokken.

Als je denk dat je niet meer kan, kan je altijd nog een beetje meer.

Op zaterdagmiddag 26 april 2015 zijn de studenten enthousiast en nietsvermoedend aan het werk op diverse stageplekken in het land van de Himalaya. De meesten onder hen geven les in een Tibetaanse vluchtelingenkamp in Pokhara. Een aantal studenten werken in de omliggende bergdorpen. Twee studenten hebben hun stage afgerond en reizen op eigen initiatief doorheen het land. Eén studente bevindt zich helemaal alleen in het epicentrum van de aardbeving in de hoofdstad Kathmandu. Op het moment dat de aarde onder hun voeten begint te beven, zijn ze allen in paniek en aangeslagen.

Voorbereiding

De docente kent de regio en de gevaren door en door en weet wat te doen bij een aardbeving. Ze roept de studenten in het vluchtelingenkamp samen en brengt hen naar een open plek bij het meer zodat ze niet geraakt kunnen worden door omvervallende bomen of gebouwen. Ze heeft het noodnummer van de hogeschool in haar gsm opgeslagen en belt onmiddellijk de hogeschool op om verslag te doen van de noodsituatie. Ze vertelt heel rustig waar ze zijn, wie er al in veiligheid gebracht zijn en van wie ze nog niets gehoord heeft.

Bereikbaar zijn

Aan de andere kant van de noodlijn brengt een single point of contact alle opdrachthouders Internationalisering op de hoogte. Zij verwittigen op hun beurt de ouders van de in veiligheid gebrachte studenten lang voor de pers hen met onheilspellende berichten in paniek kan brengen. Er wordt een inventaris gemaakt van alle studenten die op dat ogenblik in het land vertoeven. Gsm-nummers, e-mailadressen en verblijfplaatsen worden opgezocht. Het duurt even voor iedereen kan bereikt worden omdat niet alle studenten hun lokale telefoonnummer en/of verblijfsadres in het online registratiesysteem ingevoerd hebben en het telefoon- en digitaal verkeer ook haperend verloopt door de noodtoestand. Om 17.00 u is iedereen gelokaliseerd en weten we dat alle 17 studenten het overleefd hebben.

Diplomatie Belgium

De hogeschool bezorgt om 18.00 u een lijst van alle studenten aan de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Hier is men bezig met het registreren van alle Belgen in Nepal om de hulp voor de Belgen (vb. terugvluchten) te kunnen coördineren. Achteraf bekeken was het beter geweest indien alle studenten zich op voorhand online geregistreerd hadden via https://travellersonline.diplomatie.be/. Zo kunnen de Belgische ambassades of consulaten overal ter wereld opzoeken welke Belgen in hun land vertoeven en kunnen zij ten allen tijde ook de nodige informatie en hulp bieden (vb. regelen van verblijf en vervoer).

Case: aardbeving in Nepal

© Arteveldehogeschool

Verbondenheid

De studenten vinden veel steun in elkaars aanwezigheid en in de begeleiding van de docent. De samenhorigheid is groot. De studenten die alleen zijn, hebben het emotioneel veel moeilijker. De docente probeert de hele groep bij elkaar te brengen in Pokhara waar de materiële schade redelijk meevalt. Studenten uit andere hogescholen sluiten zich aan. Reizigers uit buurlanden van België komen om advies vragen. Op zoek gaan naar landgenoten of aansluiten bij een groep is in dergelijke omstandigheden beter dan alleen te blijven omwille van de emotionele steun en de mogelijkheid tot informatie-uitwisseling met mensen met een gelijkaardige culturele achtergrond.

Communicatie

De studenten communiceren dagelijks met hun familie en vrienden. We overleggen met hen hoe ze dat best aanpakken. Het heeft geen zin om het thuisfront onnodig ongerust te maken en we overleggen wat ze beter wel en niet vertellen. Op afstand lijkt alles immers veel groter dan in werkelijkheid. Ook de hogeschool communiceert elke dag met de ouders via e-mail en publiceert updates via haar website. Deze dagelijkse samenvattingen geven iedereen structuur en rust. De pers benadert de studenten als eerste getuigen. Ze krijgen een snelcursus perscommunicatie via onze communicatiedienst.

Inschatting van risico

Pers en media verdringen zich om de spectaculairste beelden en getuigenissen in primeur te vertonen. De binnenlandse pers voedt de angst van de bevolking met onheilspellende berichten. In de hogeschool proberen we de risico’s objectief dag na dag in te schatten. We baseren ons op de getuigenissen van onze docente ter plekke in Pokhara en op het advies van seismologen. Indien onze studenten daar alleen waren geweest zonder begeleiding, hadden we ze zeker onmiddellijk laten terugkeren met het B-fast team. Nu achten we de situatie voor de studenten veilig genoeg om hun stage-activiteiten verder te zetten en onder begeleiding van lokale sjerpa’s noodhulp (aanleveren van voedsel, water, tenten, enz.) te bieden op plaatsen waar geen andere hulpdiensten komen.

Zorg voor jezelf

De studenten worden tijdens deze crisis geconfronteerd met een tornado van gevoelens: paniek, angst, opluchting, ongeloof, boosheid, verdriet, frustratie, vermoeidheid, medelijden, hoop, enthousiasme, en zelfs uitbundigheid … In extreme situaties reageert iedereen anders. De begeleidende docente aanvaardt dat. Wie dat wil wordt uitgenodigd om hierover te praten. Anderen worden aangemoedigd om te schrijven. Het helpt om regelmatig de gedachten en emoties te structureren om het evenwicht te bewaren en te blijven functioneren. Terug thuis, gaat opnieuw iedereen anders met het gebeurde om. Sommigen zwijgen en hebben tijd nodig, anderen vertellen honderduit. De dienst Studentenvoorzieningen geeft tips aan ouders hoe ze hierop best kunnen reageren en nodigt studenten die dat willen uit voor een gesprek.

Case: aardbeving in Nepal

© Arteveldehogeschool

Namasté

Namasté is in Nepal de gebruikelijke manier om te groeten. Het betekent: Ik eer in jou de plek waar liefde, waarheid licht en vrede samenkomen. Na afloop nodigen we alle studenten, hun ouders, de begeleidende docente, directie en betrokken medewerkers uit om ons respect en onze dankbaarheid ten aanzien van iedereen uit te drukken. Het valt op hoe zeer de studenten zich verbonden weten met elkaar en hoe sterk ze hier uit gekomen zijn. Eéntje vat het zo samen: Als je denkt dat je niet meer kan, kan je altijd nog een beetje meer.

Nabeschouwing

In principe is de beste reactie bij een onvoorzien gevaar wegvluchten van de bron. In deze casus hebben we niettemin als hogeschool in samenspraak met de directie, de studenten en aanwezige docente na een grondige analyse van de situatie ter plaatse besloten om de studenten toch hun stage-activiteiten in Nepal te laten verderzetten. Enerzijds omdat we van oordeel waren dat de studenten ver van het epicentrum zaten en geen onmiddellijk gevaar liepen, anderzijds omdat er begeleiding vanuit de hogeschool aanwezig was en iedereen over voldoende draagkracht leek te beschikken om noodhulp te bieden en de stage op een zinvolle manier af te ronden. Elke crisissituatie is echter anders en vraagt om een interpretatie van de context van het gevaar, de aanwezige structuur en begeleiding, en de mogelijkheid om zich met anderen verbonden te voelen.

Case: aardbeving in Nepal

© ArteveldehogeschoolLees verder: 4.7   Cultuurschok en heimwee
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen