4.6 Crisismanagement

De meeste studenten met een buitenlandse ervaring zullen dit achteraf omschrijven als één van de hoogtepunten in hun jonge leven, een periode zonder al te veel noodgevallen of ernstige crisissituaties. Helaas is dit niet voor iedereen het geval.

We maken al snel een onderscheid tussen kleine noodsituaties zoals ziekte, ongeval, diefstal. Jezelf behoeden voor dit soort noodsituaties doe je op net dezelfde manier als in België. Ernstige crisissituaties zoals natuurrampen, oorlog, terrorisme, heb je ook thuis niet in de hand.

Het is belangrijk dat je met beide mogelijke situaties rekening houdt. Een schijnbaar kleine noodsituatie kan in een andere culturele context uitgroeien of aanvoelen als een ernstig probleem. Taalproblemen, culturele verschillen, verschillen in wetgeving kunnen extra barrières vormen voor een succesvolle aanpak.

Wat doe je wanneer je wordt geconfronteerd met een nood- of crisissituatie? Hoe ga je hiermee om? Hoe kan je jezelf en je omgeving voorbereiden? Hoe ga je om met je emoties op dat ogenblik? Om goed te kunnen reageren op een crisissituatie moet je vooral je eigen emoties begrijpen, jezelf zo veilig mogelijk houden en communiceren met je noodcontacten. De stappen die je daarbij volgt giet je in een persoonlijk noodactieplan.Lees verder: 4.6.1   Noodplan
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen