1.3 De maatschappelijke betrokkenheid

Hier gaan we dieper in op een meerwaarde van een verblijf in het buitenland die een win-win is voor alle partijen: jezelf, je contacten in het gastland, de hogeronderwijsinstelling, sociale instelling of andere organisatie waar je in je gastland gaat studeren of werken. We willen je aanmoedigen om een internationale studie- of werkervaring ook eens te bekijken als een unieke gelegenheid om je engagement voor boeiende zaken buiten je eigen land aan te scherpen.

Door enkele maanden in een andere samenleving te verblijven, kan je inzichten ontwikkelen die je als toerist zelden krijgt. Je bent meer insider dan passant.

Je verblijf kan een unieke gelegenheid zijn om van binnenuit een andere samenleving te leren kennen. Door les te volgen, in contact te komen met de plaatselijke studenten, door wel en wee te delen, door de verschillen en de gelijkenissen te zien tussen je eigen situatie thuis en deze in je gastland, wordt je sowieso wijzer en leer je, onder andere, mogelijke problemen te relativeren.

Je wordt ook wereldwijzer: als je bijvoorbeeld dagdagelijks geconfronteerd wordt met godsdienstbeleving, dan zal je je wellicht genuanceerder kunnen uitspreken over topics die te maken hebben met geloof of ongeloof. Veel topics die de actualiteit halen belichten de onderwerpen vanuit een actuele problematiek en dit schetst een eenzijdig beeld van de zaak. Je leert snel dat er niet één waarheid is. Je wordt uitgedaagd om je oordelen te herzien.

Een verblijf in het buitenland is een uitstekende gelegenheid om je sociale competenties scherp te stellen. Door de omgang met studenten die op een andere manier naar bepaalde waarden kijken (denk aan: beleefdheid, respect, gezag), leer je ook veel over jezelf en over je eigen cultuur.

De grote uitdagingen van deze tijd zijn globaal. Solidair kan naar oplossingen worden gezocht. Wanneer je openstaat voor deze problematieken word je geconfronteerd met boeiende vragen en reflecties: Welke oplossingen hebben zij? Kan onze aanpak een bijdrage leveren voor hen?

In het buitenland kan je je maatschappelijk engagement op een solide basis opnemen. Je zal je ook kritischer opstellen ten aanzien van onze berichtgeving en opinievorming. En, last but not least: je ontdekt de onschatbare waarde van wereldwijde vriendschap en verbondenheid. De zin om op een geëngageerd elan verder te doen en iets te willen betekenen voor de ander veraf wordt sterker.

Je kan je verblijf in het buitenland voorbereiden door te lezen over het land en zijn bevolking. Lees zeker ook romans en reisverhalen. Het zijn inspiratiebronnen om dingen te zien, te ervaren. Denk vooral niet dat enkel ver weg alles verschillend is, ook in onze buurlanden zijn bepaalde zaken op een andere manier georganiseerd, wat aanpassing vraagt en soms confronterend kan zijn. Hoe verder de nieuwe situatie op cultureel en sociaal vlak af staat van je vertrouwde omgeving, hoe meer je nieuwe kennis en vaardigheden zal moeten aanwenden om gepast om te gaan met al die nieuwe omstandigheden en prikkels.

Hoe kan je je verblijf in het buitenland benutten om je betrokkenheid met dat land, en de rest van de wereld, aan te scherpen? Eerst en vooral door een goede visie op de rol die je kan spelen. Onafhankelijk van de plaats waar je naar toegaat, is de opvatting over je rol een eerste uitgangspunt. In de hiërarchie van landen die er in lijstjes allerhande gemaakt wordt, staat België voor heel wat sociaaleconomische indicatoren in de kopgroep. Deze positie is ons referentiekader en uitgangspunt. Ga je naar een land dat hoger beschreven of aangeschreven staat, dan ben je doorgaans nieuwsgierig naar wat je daar kunt leren over de manier waarop de samenleving functioneert. Is het omgekeerde het geval, met de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië als exponent, dan heb je snel de neiging om de rollen om te draaien. We menen iets te kunnen bijbrengen over hoe een samenleving georganiseerd en bestuurd moet worden of, over hoe mannen en vrouwen met elkaar dienen om te gaan. Echter, in beide gevallen is het betere uitgangspunt: het onbevooroordeeld en nieuwsgierig openstaan voor de manier waarop je gastland de uitdagingen van de samenleving aanpakt. Je zal meer leren door af te stappen van oppervlakkige analyses. Probeer verder te kijken, dieper te graven.

Natuurlijk is het zo dat wanneer je te maken krijgt met extreem sociale, maatschappelijke toestanden, de omgang met dergelijke situaties behoorlijk confronterend kan zijn. Misschien ben je wel geschokt door sommige zaken. Hoe dan ook, door met beide voeten in de wereld te staan, word je uitgedaagd om standpunt in te nemen. Wedden dat je kijk op je gastland, je eigen land en de wereld zal beïnvloed worden?

Geef in het buitenland je ogen en oren de kost. Praat met de mensen. Stel de vragen die je al altijd wilde stellen. Je kan mensen tegenkomen die zich in precaire omstandigheden bevinden. Laat je aangrijpen door de soms ongemeen moeilijke problemen waarmee men in het dagdagelijks leven te maken kan hebben. Door als buitenstaander / buitenlander tijd te willen nemen voor hun verhaal, zal je zelf een stuk rijker worden. De ander zal zich gewaardeerd weten. Zoek niet enkel naar verschillen maar ook naar gelijkenissen. Dat levert zuurstof voor je betrokkenheid.

Wat kan je verwachten als resultaat?

  • De vaststelling dat er, over culturen en socio-economische verschillen heen, meer gemeenschappelijk is dan misschien wordt gedacht.
  • Dat er een rijke maatschappelijke diversiteit bestaat.
  • Dat je een genuanceerdere kijk op de werkelijkheid ontwikkelt.
  • Dat je een geëngageerde betrokkenheid ervaart ten aanzien van de culturele, sociaaleconomische situatie van je gastland.

Door mijn ervaring in Afrika probeer ik ook in België zoveel mogelijk mensen warm te maken om over de grenzen heen te kijken. Anne, onderzoek in Ethiopië.Lees verder: 2   Een internationale ervaring, binnen of buiten je studie
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen