3.1.5 DIVE in je gastland

DIVE in je gastland! Blijf niet steken in je eigen oordeel. Wees je ervan bewust dat je oordeelt, iedereen doet het, en er bestaat niets menselijker dan dat. Wanneer je je ervan bewust bent, kan je je oordeel ook bijstellen:

 • Describe: observeer mensen, gedrag, situaties rondom je.
 • Interpret: interpreteer wat je waarneemt.
 • Verify: klopt je interpretatie? Stel de waaromvraag.
 • Evaluate: evalueer je oordeel, en stel het zo nodig bij.

Nog enkele tips. Wanneer je vanuit deze basishouding je gastland tegemoet treedt, kan je ervaring niet meer stuk!

 • We zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig.
 • Leer een cultuur van binnenuit kennen: dat betekent niet enkel praten. Lees boeken van lokale auteurs, kijk samen naar lokale soaps, lees tijdschriften, ga naar het lokale theater, enz.
 • Vaak is het niet beter of slechter, het is gewoon anders.
 • Benader de situatie, de mensen steeds vanuit enkele basiswaarden: gelijkwaardigheid, verbondenheid, verdraagzaamheid, solidariteit, respect, vrijheid, zelfbeschikking.
 • Stel vragen, treed in dialoog, praat met mensen.
 • Je oordeel uitstellen, het andere proberen begrijpen, betekent niet dat je er ook akkoord mee hoeft te gaan.
 • De ander 100 % begrijpen is onmogelijk, maar dat is niet erg.
 • Als buitenlander heb je meestal een streepje voor. Mensen zullen makkelijker tolereren dat je iets doet wat tegen de regels indruist – omdat je niet beter weet. Van een buitenlandse student in eigen land zal je toch ook makkelijker aanvaarden dat hij, in jouw ogen, iets onbeleefds doet? Je zal sowieso fouten maken, dat is OK. Lach er samen om !

Wat heeft mijn ervaring in Cambodja het meest veranderd? Mijn visie op ontwikkelingssamenwerking. Ik sta niet meer positief ten opzichte van alle mogelijke vormen van ontwikkelingssamenwerking. Zo was er bijvoorbeeld in het ziekenhuis een speciaal toestel om het hartritme te kunnen meten, geschonken door Japan. Dit toestel stond in perfecte staat ergens in een hoekje, want er was geen enkele arts opgeleid om het te gebruiken. Dit heeft me doen beseffen dat één van de belangrijkste vormen van internationale samenwerking niet zozeer het leveren van het nodige materiaal is, maar wel te zorgen voor opleidingen en goede ondersteuning. Zo denk ik dat de artsen en de patiënten meer hadden gehad aan een cursus over hartritmeproblemen en hoe deze te behandelen in plaats van een toestel om dit op te sporen. Uiteraard zijn de initiatieven voor internationale samenwerking wel goed bedoeld, al durf ik nu te zeggen dat er meer aandacht moet worden besteed aan de duurzaamheid van de projecten en aan de ondersteuning van de lokale bevolking. Jolijn, stage in CambodjaLees verder: 3.2   Interculturele voorbereiding
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen