Flanders Knowledge Area

Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving.

In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5 Downloads: alle bijlagen uit het handboek

Downloads: alle bijlagen uit het handboek Volgende documenten zijn als download beschikbaar
(zie linken onderaan deze pagina):

  • Kostenberekening studie/ stage in het buitenland.
  • Persoonlijk noodactieplan.
  • Emergency card.


word Emergency Card (17/02/2016, 233 kB)
word Kostenberekening (01/03/2019, 235 kB)
word Persoonlijk noodactieplan (17/02/2016, 236 kB)


Lees verder: 6   Auteurs
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen