3.1.4 Een andere sociaaleconomische wereld

Naast persoonlijke en culturele verschillen, word je wellicht ook geconfronteerd met socio-economische verschillen: de sociale ongelijkheid is in vele landen groter dan bij ons. De armen zijn er heel arm, de rijken zijn er héél rijk.

Wanneer je omgaat met mensen in armoede, bedenk dan dat niemand graag enkel en alleen met zijn problemen geïdentificeerd wordt. Een arme is meer dan enkel arm. Dat geldt ook voor zieken, mensen met problemen, enz. Die personen zijn ook dochter, een goede kok, …

Mensen met waardigheid behandelen is essentieel. Voor mensen in armoede geldt dit misschien nog meer dan voor anderen. Armoede is vernederend, en knaagt aan het zelfvertrouwen. Door mensen als gelijkwaardig te beschouwen en ze ook zo te benaderen, kan je je steentje bijdragen aan het verbeteren van hun zelfbeeld en het verhogen van zelfvertrouwen. In plaats van een jongen die op de markt bij je komt bedelen weg te jagen of te negeren, kan je ook geld geven en hier een wederdienst voor vragen. Laat hem je aankopen dragen en geef hier een faire vergoeding voor. Deze wederkerigheid berust op gelijkwaardigheid: hij doet iets voor jou en jij doet iets voor hem. Dat zal eerder bijdragen tot een positief zelfbeeld dan wanneer je deze jongen negeert. Terwijl je samen wandelt kan je met hem een praatje slaan, interesse tonen.

Laat mensen in hun waardigheid door ze te laten geven. Ga in op een uitnodiging om mee te eten, ook al vermoed je dat je gastheren het niet breed hebben. Ontneem mensen niet het recht om te geven. Ook dit zal de gelijkwaardigheid van je relatie ten goede komen.

Armoede, en een grote kloof tussen arm en rijk brengen een hele reeks problemen met zich mee. Enkele voorbeelden zijn alcohol- en drugsmisbruik, uitbuiting, bijgeloof, corruptie, criminaliteit, vernederingen, ongeletterdheid. Dit zijn kwalen die rechtstreeks moeten bestreden worden, maar zullen maar effectief meer aanvaardbare proporties aannemen als de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt en sociale maatregelen de zwaksten van een samenleving opvangen. De realiteit is vaak heel complex: je bent bijvoorbeeld gechoqueerd door je stageverantwoordelijke, die het personeel in jouw ogen uitbuit en vernedert. Tegelijk doneert hij elke maand grote sommen geld aan een lokale liefdadigheidsinstelling. Niet elke rijke is een dader, niet elke arme is een slachtoffer. Zeker als je er midden in zit, is het heel moeilijk om van dit zwart-wit denken af te stappen. Probeer ook hier gedrag dat je waarneemt te begrijpen door te observeren en vragen te stellen. Individuen die in jouw ogen heel onverschillig reageren ten aanzien van armen, doen dit misschien uit hun machteloos gevoel tegenover armoede. Opnieuw: begrip opbrengen voor gedrag is niet gelijk aan akkoord gaan met dat gedrag.

Vergeet niet dat je zelf uit een Vlaamse context komt waarin veel mensen het relatief makkelijk hebben. Een samenleving waarin veel armoede en grote ongelijkheid heerst, zal in onze ogen hardere of meedogenlozere keuzes maken. Denk bijvoorbeeld aan hospitalen waarin te weinig medicijnen voorhanden zijn om iedereen te helpen, en waar dan ook enkel die patiënten geholpen worden die op het einde van de behandeling de factuur kunnen betalen.

Uiteraard zal je in de zogenaamde ontwikkelingslanden explicieter met dit soort problematieken geconfronteerd worden. Sluit je ogen echter niet omdat je in een Europees land verblijft. Ook hier gebeurt heel wat achter de gevels. Wandel je een bedelaar in Europa sneller voorbij dan een bedelaar in Afrika?Lees verder: 3.1.5   DIVE in je gastland
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen