Flanders Knowledge Area

Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving.

In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

3.3.7 Lengte van je verblijf

Hoe lang wil je weg? Een jaar, semester, trimester, zomer, kort programma (week of twee weken)? Hoe langer je in het buitenland verblijft, hoe meer je opsteekt van de ervaring op lange termijn.
Een academiejaar of een semester verhogen de kans op een volledige onderdompeling, omdat je aansluit bij de reguliere werking aan de partnerinstelling. Je hebt immers de nodige tijd nodig om jezelf aan te passen. Voor heel wat studenten is een semester dan ook te kort. Net als je het klappen van de zweep kent, moet je weer vetrekken.
Wil je absoluut naar het buitenland, maar weet je niet of je zo lang gescheiden kan zijn van je vertrouwde omgeving, dan kan je eerst een korter programma overwegen. Er zijn bijvoorbeeld:

  • zomerprogramma (van 2 weken tot 3 maanden),
  • intensive programmes (van enkele weken),
  • begeleide internationale curriculumreizen (georganiseerd door de eigen instelling, onder begeleiding van een docent),
  • taalcursussen in het buitenland,
  • Erasmus Belgica.


Lees verder: 3.3.8   Wanneer
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen