3.3 Personen met een functiebeperking

Een internationale ervaring binnen of buiten je studie is ook mogelijk wanneer je een functiebeperking of chronische ziekte hebt of wanneer je leermoeilijkheden ondervindt. Laat de kans voor deze waardevolle ervaring dus zeker niet aan je voorbijgaan en vraag bij je onderwijsinstelling of de vrijwilligersorganisatie na welke mogelijkheden er zijn om over de taal- en landgrens ervaringen op te doen.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is voor elke student belangrijk. Een beperking kan ervoor zorgen dat nog meer zaken moeten geregeld worden. Zeer tijdig starten met de voorbereiding is dus de boodschap.

Verzamel informatie over alle aspecten van je verblijf in het buitenland, zoals: de lessen, examens, stageplaats of het vrijwilligerswerk. Bevraag je ook over de woonmogelijkheden, sociale en vrijetijdsactiviteiten. Ga ook na hoe het zit met de toegankelijkheid van de omgeving en gebouwen, attitudes naar mensen met een beperking, erkenning van bepaalde functiebeperkingen, enz. Dat kan namelijk verschillen van land tot land. Je kan hiervoor terecht bij de gastonderwijsinstelling of vrijwilligersorganisatie, studentenvereniging, gebruikersverenigingen en disability organisaties in het gastland. Vraag naar een specifieke contactpersoon bij wie je terecht kan met al je vragen.

MapAbility brengt de mogelijke ondersteuning en de toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten in kaart: http://exchangeability.esn.org/mapability.

Informeer je zeer tijdig bij de onderwijsinstelling waar je gaat studeren, de stageplaats of de vrijwilligersorganisatie:

  • Hebben zij aanpassingen of ondersteuning voor personen met een beperking?
  • Hoeveel kost dat?
  • Tot wie moet je je wenden om je aanvraag te doen?
  • Is er een deadline aan deze aanvraag verbonden?
  • Welke documenten of attesten moeten je aanvraag staven?
  • Laat hen weten wanneer je de informatie nodig hebt in een toegankelijke, aangepaste versie. In hogeronderwijsinstellingen kan je hiervoor terecht bij Disability / Access Special Needs Office.

Wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning en aanpassingen ter plekke, is het belangrijk je noden goed uit te leggen en te staven. Vergeet natuurlijk ook niet je sterktes te vermelden en wat je in het verleden al hielp om de voorziene moeilijkheden te overbruggen. Door dit tijdig te laten weten aan de gastinstelling of vrijwilligersorganisatie, is de kans groter dat ze de ondersteuning waar je recht op hebt tijdig kunnen voorzien. Mogelijks zijn er een aantal zaken die je zelf moet meenemen naar het gastland. Wanneer je hulpmiddelen of medicatie meeneemt naar je gastland, is het slim om contact op te nemen met de vliegtuigmaatschappij om de invoerregels van het gastland na te gaan.

Kosten

Een internationale ervaring brengt soms ook een aantal kosten met zich mee. Maak een financieel plan en houd hierbij ook rekening met eventuele kosten die je beperking of ziekte met zich meebrengt.

Studenten met een functiebeperking kunnen via hun coördinator vernemen of er extra middelen (beurs e.d.) kunnen verkregen worden voor het verblijf in het gastland. De Europese programma’s voorzien in deze mogelijkheid. Via het Erasmus + programma kan bijvoorbeeld een bijkomende beurs aangevraagd worden voor studenten met specifieke noden voor de vergoeding van extra kosten die gemaakt worden (vb. huur, hulpmiddelen, duurdere kamer, aangepast vervoer, assistentie, …). Op die manier wil de Europese Commissie ook aan studenten met een beperking alle mogelijkheden bieden om deel te nemen aan de programma’s.

Overweeg de mogelijkheid voor een voorbereidend bezoek om een volledig beeld te krijgen van wat je kan verwachten tijdens je verblijf in het buitenland op het vlak van leren, stage lopen, wonen, vrije tijd, enz. Op dat moment kan je ook contact leggen met andere studenten of vrijwilligers, personeel van de onderwijsinstelling of organisatie. Vraag zeker ook na bij je onderwijsinstelling, vrijwilligersorganisatie en je nationaal agentschap (Epos Vlaanderen) of financiële ondersteuning hiervoor mogelijk is.

Verzekeringen

Informeer je goed over je ziekte- en reisverzekering. Ga na hoe het zit wanneer je kosten maakt die gerelateerd zijn aan je beperking of chronische ziekte.

Getuigenissen

Ondanks dat het heel wat voorbereiding vraagt, benadrukken studenten met een beperking vooral de positieve elementen. Zij tonen dat het mogelijk is. Hier vind je verhalen van studenten met een beperking die deelnamen aan een internationale uitwisseling: www.siho.be/in-beeld/portretten/mobility-portraits/.

Meer informatie

Nog vragen? Contacteer het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) via info@siho.be.

Anke heeft ADHD en getuigt: Ik was vastbesloten. Wanneer ik iets doe dan laat ik niets op mijn pad komen. Mijn familie en vrienden steunden mij volledig. Men zei mij dat ik voordeel zou hebben bij het opdoen van een internationale ervaring. Anke, stage in ZwedenLees verder: 4   Praktisch
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen