4.1.1.2 Reisdocumenten

Een identiteitskaart volstaat voor het reizen naar een aantal landen. Voor andere landen is een paspoort, al dan niet met visum, en eventueel aangevuld met een inentingsbewijs, nodig.

Reisdocumenten

Identiteitskaart

De identiteitskaart is je bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Je kunt er je nationaliteit en identiteit mee aantonen. Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart uitgereikt door de dienst Bevolking van de gemeente van zijn / haar hoofdverblijfplaats. Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben. Het is ook wettelijk vastgelegd wanneer je verplicht bent om je identiteitskaart te tonen. Met een identiteitskaart kan je naar een 50-tal landen reizen.

Reisdocumenten

Paspoort

Het paspoort is een reisdocument in de vorm van een boekje en mag niet worden verward met de identiteitskaart. Een Belgisch paspoort heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Vanaf zijn geboorte kan elke Belg een eigen paspoort krijgen. Het paspoort laat toe om naar alle landen ter wereld te reizen, eventueel na het bekomen van het vereiste visum.

Visum

Een visum is een document dat je het recht geeft om naar een bepaald land te reizen of daar te verblijven. Een visum wordt afgeleverd door de ambassade of het consulaat van het land van bestemming, of aan de grens. Dikwijls wordt het visum in het paspoort aangebracht.

Studentenvisum

Het bekomen van een studentenvisum is aan bepaalde voorwaarden gebonden (o.a. het voorleggen van een bewijs van inschrijving aan een hogeronderwijsinstelling in het land van bestemming). Ga na welke de voorwaarden zijn, en zorg ervoor dat alle documenten beschikbaar zijn op het moment van aanvraag. Voor meer informatie: www.diplomatie.belgium.be.

Inentingsbewijs

Voor bepaalde landen is een internationaal erkend bewijs van inenting tegen bepaalde ziektes verplicht. Het internationaal bewijs van inenting (geel boekje) wordt verstrekt door de arts die de inentingen geeft, of door je geneeskundig centrum dat de inentingen geeft.

Raadpleeg het reisadvies per land op de website www.diplomatie.belgium.be voor specifieke informatie. Op deze website vind je ook een lijst van erkende centra waartoe je je kan wenden voor medisch reisadvies, inentingen en inentingsbewijzen.

Algemene informatie over inentingen en andere voorzorgsmaatregelen vind je op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde: www.itg.be. Je kan hiervoor ook terecht bij de Travel Clinics van de universitaire ziekenhuizen.

Kopieën van je reisdocumenten

Het is aanbevolen om een kopie van het reisdocumenten mee te nemen naar het buitenland en om een kopie van de volledige set documenten thuis, bij een contactpersoon, achter te laten. Kopieën helpen om in geval van diefstal of verlies aangifte te doen bij de plaatselijke autoriteiten. Het spreekt voor zich dat je de kopieën op een andere plaats bewaart dan de originele documenten.

Neem bij verlies van documenten zo snel mogelijk contact op met de Belgische ambassade of het consulaat.

Reisdocumenten

Stuur een gescande kopie van de documenten naar je persoonlijk e-mailadres.

Informatie

Aangezien de regels over reisvergunningen, visa en reisadviezen sterk kunnen variëren in de tijd, is het noodzakelijk dat je informatie inwint bij de betreffende instanties, met name de ambassade / het consulaat van het land of de regio waar je heen reist, je reisagent of vliegtuigmaatschappij. Consulteer zeker de pagina’s reisadvies op de website www.diplomatie.belgium.be.

Reisdocumenten

Heel wat ambassades beschikken over een website met gedetailleerde reisinformatie voor Belgen.

Internationale studentenkaart

ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en hogeschoolstudenten. De ISIC is beschikbaar in 120 landen waaronder alle EU-lidstaten en wordt erkend en gesteund voor UNESCO. Kostprijs € 15,-. www.isic.be

EYCA (European Youth Card ) verschaft korting op reizen, accommodaties, culturele activiteiten. Kostprijs: € 10,-. Leeftijd: 16 – 30 jaar. www.eyca.org ; kaart aanvragen: www.bill.be

Contact en referenties

 • www.diplomatie.belgium.be/nl
 • Registratie van Belgen in het buitenland: De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft een tool ontwikkeld voor de registratie van Belgen die naar het buitenland reizen. Hiermee moet het makkelijker zijn voor de ambassades en het crisiscentrum om Belgen te lokaliseren en te contacteren in geval van een ramp: https://travellersonline.diplomatie.be.
 • De dienst Bevolking van de gemeente van je hoofdverblijfplaats.
 • Websites van buitenlandse ambassades in België.
 • Commerciële visumbemiddelaars zorgen, mits betaling, voor de volledige afhandeling van je visumaanvraag. Referenties zijn terug te vinden op het internet.

Checklist

 1. Raadpleeg de website: www.diplomatie.belgium.be.
 2. Zoek reisadvies voor je land van bestemming.
 3. Ga na welke reisdocumenten nodig zijn voor je land van bestemming.
 4. Kijk de vervaldatum na van je identiteitskaart / paspoort.
 5. Vernieuw tijdig de documenten. Hou rekening met een leveringstermijn. Vermijd een dure spoedprocedure.
 6. Vraag, indien nodig, tijdig een visum aan. Zorg ervoor dat je aanvraagdossier volledig is.
 7. Raadpleeg je arts of een medisch centrum en haal tijdig de nodige inentingen.
 8. Hou rekening met de adviezen en suggesties die je terugvindt op de website www.diplomatie.belgium.be, en die je worden meegedeeld door het medisch centrum of door je arts.
 9. Neem zeker contact op met de dienst Internationalisering van je thuisinstelling en van je gastinstelling. Vraag naar de beschikbare informatiebrochures.


Lees verder: 4.1.1.3   Geldzaken
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen