Flanders Knowledge Area

Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving.

In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9 Specifieke vragen van de ouders

auteur: Bernadette Allaert

Zoals ook elders in het handboek is vermeld, spelen ouders en / of voogd een niet onbelangrijke rol bij het nemen van de beslissing om in het buitenland te studeren of om in het buitenmand stage te lopen.

Bij het opzetten van het project Studeer in het buitenland, hebben de initiatiefnemers en auteurs overwogen om de informatie voor de student en voor de ouders op te splitsen en binnen de elektronische publicatie via twee kanalen beschikbaar te stellen. Dat is echter onmogelijk gebleken omdat alle vragen en topics die aan de orde komen in meer of mindere mate relevant zijn voor alle betrokkenen.

Toch stellen zich voor de ouders / voogd nog specifieke vragen die elders in het boek niet aan de orde zijn gekomen, zoals: Wat met kinderbijslag, belastingen, …? Een nuttig informatieportaal voor het vinden van antwoorden op deze vragen is: www.kamiel.info.Lees verder: 10   Extra informatie
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen