2.1.2 Stage lopen in het buitenland

Stage lopen in het buitenland Naast een mogelijke studie in het buitenland, is een mogelijke stage zeker niet minder belangrijk. Kies je voor een werkervaring in het buitenland dan kan je naast een stage eventueel ook meewerken als vrijwilliger in een organisatie, of les geven in het buitenland.

Op zoek naar een kwaliteitsvolle stage

Heel wat instellingen hoger onderwijs houden een databank bij met contactgegevens van buitenlandse bedrijven met wie ze een goede relatie hebben opgebouwd. Deze databank is vaak ook aangevuld met feedback van stagestudenten. Doorgaans zijn de databanken niet publiek toegankelijk en zijn ze een tool voor je internationale coördinator om je in je zoektocht te begeleiden. Informeer bij de verantwoordelijken Internationalisering van je faculteit of opleiding. Ondertussen groeit ook het aantal non-profit of commerciële organisaties dat zich specialiseert in het zoeken en garanderen van stageplaatsen in een bepaald land of in een bepaalde regio. Deze organisaties betaal je voor hun diensten. De bijdrage varieert van ca. € 200,- tot € 800,-. Voor dit bedrag wordt de volledige administratie door de organisatie uitgevoerd, wordt er gezocht naar een stageplaats, wordt huisvesting voorzien en indien nodig ook een visum en/of arbeidsvergunning geregeld. Er zijn ook organisaties die tot € 5.000,- vragen, maar doorgaans kan je dan ook rekenen op extra taal- en cultuurcursussen, huisvesting, excursies en activiteiten, 24/24 noodhulp, …

Ook stages bij grote internationale organisaties en overheden zijn populair. Jaarlijks vinden er doorheen heel Vlaanderen informatiesessies plaats. Informeer bij je dienst Internationalisering, of raadpleeg de websites van de betrokken organisaties voor meer informatie.

Interessante links:

Erkenning van credits

Wil je dat je buitenlandse stage- of werkperiode integraal meetelt binnen je curriculum, dan vraag je best na binnen de opleiding aan welke criteria je stageplaats en stageopdracht moet voldoen, en welke stappen je zal moeten ondernemen om de nodige credits te verwerven. Heel wat instellingen hoger onderwijs staan tegenwoordig toe dat studenten via informele leerpaden competenties verwerven, maar deze zogenaamde experiential learning activities zijn hoe dan ook verbonden aan bepaalde voorwaarden. Zo kan het zijn dat je verplicht wordt een stagebegeleider te zoeken aan je thuis- en gastinstelling, dat je gevraagd wordt een logboek of blog bij te houden, of een interview moet afleggen na je verblijf waarin duidelijk wordt welke kennis en vaardigheden je hebt opgedaan.

In enkele landen zijn betaalde stages mogelijk. Dat zou kunnen betekenen dat je in je gastland een werkvergunning moet aanvragen. Denk eraan dat enkel je stagebedrijf je kan begeleiden. Het International Office van je thuisinstelling kan hierbij niet helpen.

Ondersteuning en begeleiding: belangrijke vragen

  • Wie is verantwoordelijk aan je thuisinstelling voor de begeleiding bij de samenstelling van je stageprogramma in het buitenland en bij wie kan je terecht voor vragen rond de administratie?
  • Zijn er infosessies of lessen waar je verplicht aan moet deelnemen als voorbereiding op je stage in het buitenland?
  • Welke ondersteunende en begeleidende diensten zijn er aanwezig bij de stageplaats in het buitenland?


Lees verder: 2.1.3   Aan onderzoek doen in het kader van je bachelor- of masterproef
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen