2.2.4 Stage na afstuderen

Tijdens je studies leer je één en ander dat je een heel eind op weg helpt om je loopbaan uit te bouwen en in de maatschappij goed te functioneren. Je verwerft concrete kennis en vaardigheden, specifiek voor jouw studiedomein. Daarnaast verwerf je ook generieke competenties. Je leert bijvoorbeeld samenwerken en analytisch en synthetisch denken.

Omdat de maatschappij in het algemeen en de arbeidsmarkt in het bijzonder de laatste decennia grondig gemondialiseerd is, is het nodig om ook internationale competenties op te bouwen. Als je kan communiceren in meerdere talen of constructief kan samenwerken met collega’s die een andere culturele achtergrond hebben, heb je onmiskenbaar troeven in handen.
Vanzelfsprekend is het onderwijspakket van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen daaraan aangepast. Binnen je opleiding verwerf je, in een vertrouwd kader, al een degelijke basis van die interculturele vaardigheden. Als je die basis wenst uit te breiden, is een stage in het buitenland een aanrader. Naast interculturele vaardigheden bouw je immers ook algemene professionele ervaring en specifieke sectorkennis op. Daardoor verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt gevoelig. Zowel de werkervaring op zich als je verblijf in het buitenland staan immers prima op je cv.
Via je stage bouw je ook een internationaal, professioneel netwerk uit. Als je stage een positieve ervaring was voor jou en voor je stagebedrijf, kan je bij gelegenheid mogelijk rekenen op een meer permanente werkaanbieding.

Je kan stage lopen tijdens je studies maar ook (nog eens) na je studies.
Organisatorisch hoef je bij stage na je studies geen rekening te houden met verplichte aanwezigheid of examenperiodes in je thuisinstelling of met vereisten waaraan je stage moet voldoen om te passen in je studieprogramma. Je kan je stage dan ook volledig afstemmen op je beschikbaarheid en de loopbaan die je daarna beoogt. De keerzijde is dat je niet kan rekenen op de omkadering van je opleiding zoals bij een stage tijdens je studies.

Zelf een geschikte stageplaats vinden zal dan ook je eerste, grote uitdaging zijn. Je kan databanken consulteren zoals de Reconfirm databank (www.reconfirm.eu/nl/stage-in-het-buitenland/stageplannen-vorm-geven/) of bedrijven rechtstreeks aanschrijven. Grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Nike, AB InBev en Airbus hebben structurele, internationale stageprogramma’s. Op de websites van zulke bedrijven vind je online sollicitatiemodules. Ook bij internationale organisaties en ngo’s zoals de Verenigde Naties, de OESO of Unicef zijn steeds stageplaatsen beschikbaar.

Als je de stage hebt gevonden die bij je past, is het belangrijk om zowel je stageprogramma als de praktische omkadering van je stage grondig te bespreken met de verantwoordelijke van je stagebedrijf.
De inhoud van je programma zal tijdens je stage vanzelfsprekend aangepast worden aan je capaciteiten, inzet en motivatie maar als je specifieke competenties wilt verwerven is het nodig dat je stagebegeleider daarvan op de hoogte is en je ook kan verzekeren dat je die tijdens je stage daadwerkelijk kan opbouwen. Om tot een succesvolle ervaring te komen is het ook belangrijk dat je de verwachtingen van je stagebedrijf juist inschat.
Hetzelfde geldt voor de praktische omkadering. Maak, zo mogelijk, concrete afspraken over bijvoorbeeld werkuren, vergoeding, hulp bij het vinden van huisvesting en verzekering. Met heldere afspraken vermijd je desillusies.

Sommige bedrijven voorzien een, al dan niet wettelijk verplichte, vergoeding voor stagiairs. Die vergoeding is slechts een tussenkomst in je kosten, het is geen volwaardig loon.
Voor stage na je studies in Europa kan je, onder bepaalde voorwaarden, bijkomend rekenen op financiële steun via het Erasmus + programma. Als je mogelijk een stage plant, is het belangrijk dat je je registreert bij Reconfirm Flanders (www.reconfirm.eu/nl/eu-beurzen) tijdens je studies. Je gegevens staan dan in de Reconfirm-databank bij Flanders Knowledge Area. Gedurende één jaar na afstuderen kan je je stage starten en daarvoor financiële ondersteuning aanvragen. Let wel: Om van deze beurzen te kunnen genieten dient je hogeronderwijsinstelling lid te zijn van het Vlaams Reconfirm-consortium. Vraag bij je hogeronderwijsinstelling na of dat het geval is.

Ook het Flanders Traineeprogramma (www.vlaanderen.be/int/flanders-trainee-programme) voorziet financiële ondersteuning voor stage bij internationale organisaties.

Met de nodige inzet en gedrevenheid en eventueel financiële ondersteuning, kan een stage de perfecte start vormen van een succesvolle loopbaan.

Een verrijkende ervaring. Hele leuke internationale mensen leren kennen. Een interessante, journalistieke stage, die ik in mijn opleiding nog niet heb gekregen. Ellen, stage in HongarijeLees verder: 2.3   Beurzenprogramma's
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen