Flanders Knowledge Area

Het Handboek Studeer in het Buitenland richt zich tot de Vlaamse studenten die in het buitenland willen gaan studeren, hun ouders en andere personen in hun onmiddellijke omgeving.

In tweede instantie is het boek bedoeld voor de medewerkers van de diensten Internationalisering en Studiebegeleiding van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

stages

Een internationale stage biedt een kans om je te oriënteren op de internationale arbeidsmarkt, je kennis aan te vullen met praktijkervaring, je talen te verbeteren en de werkethiek van het gastland te leren kennen.

Voor het Vlaams informatieplatform over buitenlandse stages, stagedatabank & financieringsaanvraag in het kader van Europese mobiliteitsprogramma's: consulteer de website Reconfirm - www.reconfirm.eu.

Stages

stage in Ethiopië - © Universiteit Hasselt

Stages

stage in India - © Universiteit Hasselt

 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen