1.1.3 Studenten uit ondervertegenwoordigde groepen

Analyses van gegevens in verband met studentenmobiliteit, tonen telkens weer aan dat bepaalde categorieën van studenten veel minder naar het buitenland trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om studenten met een functiebeperking, werkstudenten, studenten met een migratieachtergrond, …

Behoor je zelf tot een van deze categorieën? Informeer je dan zeker bij je hogeronderwijsinstelling over bijkomende financiële en andere ondersteunende maatregelen. Overheden en hogeronderwijsinstellingen leveren inspanningen om ook bij studenten uit de ondervertegenwoordigde groepen de deelname aan mobiliteitsprogramma’s te stimuleren. Sommige beurzenprogramma’s voorzien daarom een bijkomende financiële ondersteuning (Erasmus +, generieke beurzen van de Vlaamse overheid, …). Het internationaliseringsteam van jouw universiteit of hogeschool helpt je vast met het uitzoeken van mogelijkheden die voor jou haalbaar zijn, het zoeken naar antwoorden op jouw vragen, het maken van goede afspraken met de stageplaats of gastinstelling.

Niettegenstaande mijn dyslexie en dysorthografie ervaarde ik de taal niet als een barrière. Ik kreeg extra tijd om mijn examens af te leggen. Ook dat maakte het voor mij makkelijker om met de Franse taal om te gaan. Margaux, studie in FrankrijkLees verder: 1.2   De keuze
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen