2.1.1 Studeren in het buitenland

Partnerschappen afgesloten door je thuisinstelling

Als je wil studeren in het buitenland is het steeds noodzakelijk dat je thuisinstelling een partnerschap of samenwerkingsakkoord heeft afgesloten met de gastinstelling. Dat akkoord is belangrijk om o.a. te garanderen dat de kwaliteit van de studie in het buitenland evenwaardig is aan de kwaliteit van de eigen instelling. Ga dus na bij de contactpersoon van je opleiding wat je keuzemogelijkheden zijn en of je misschien ook de mogelijkheid hebt zelf nieuwe bestemmingen voor te stellen.

Op zoek naar een kwaliteitsvol programma

Neem uitvoerig de tijd om diverse opties te overlopen en te bespreken met je familie, vrienden en docenten. Studenten haken vaak af doordat ze te laat beginnen met het planningsproces. Nog voor je beslist waar je effectief naartoe gaat, moet je een goed inzicht hebben in wat je precies wilt bereiken. Hoe vroeger je start met deze zoektocht, hoe makkelijker je een programma zal vinden dat probleemloos geïntegreerd kan worden in je huidige opleiding of goed aansluit bij je huidige studies en interesses.

Wie of wat kan je helpen in je zoektocht?:

 • De dienst Internationalisering van je instelling kan je algemene informatie geven omtrent een internationale mobiliteit.
 • De verantwoordelijke Internationalisering van je faculteit of opleiding: je docenten zijn je eerste aanspreekpunten als je interesse hebt in een buitenlandse ervaring tijdens je studie. Ze begeleiden je doorheen het hele proces, vanaf je eerste vragen tot zelfs na je terugkeer.
 • Het informatieplatform binnen je eigen instelling: dat kan Blackboard zijn of intranet of een ander online systeem. Hier vind je meestal al heel wat informatie terug over wat er mogelijk is binnen je eigen instelling en welke procedures je moet volgen om je hiervoor kandidaat te stellen.
 • Het internet: uiteraard vind je online een massa informatie over studie- en stagemogelijkheden in het buitenland. Heel wat landen hebben een overzichtelijke Study in…-website, net zoals we dat in Vlaanderen kennen met Study in Flanders. Interessant zijn ook:

Op de websites van koepelorganisaties die instaan voor de internationalisering van het hoger onderwijs is vaak interessante informatie te vinden over opleidingsprogramma’s, beurzenprogramma’s en het hogeronderwijssysteem van het betreffende land. Via deze websites wordt doorverwezen naar de Study in … sites. Enkele voorbeelden:

Stel de juiste vragen aan de juiste mensen. Naast de specialisten in je thuisinstelling, ga je best ook te rade bij studenten die reeds een internationale ervaring achter de rug hebben in het land van je keuze, de gastinstelling, of een stagebedrijf. Wanneer je contact kan opnemen met de internationale dienst van de gastinstelling, doe dat dan ook. Zij zijn nog beter geplaatst om samen te oordelen of de gastinstelling datgene biedt wat je zoekt.


Beschikbaar vakkenaanbod:

 • Welke vakken kan ik in het buitenland opnemen? Kunnen deze gelijkgesteld worden met de vakken aan de eigen instelling? Hoeveel credits zal ik verwerven? Informeer bij je thuisinstelling naar het bestaan / gebruik van grading tables (een statistische weergave van de positieve cijfers per studiegebied).
 • Wat is de inhoud van het programma?
 • Worden de vakken gedoceerd door internationale docenten of door docenten uit het gastland?
 • Levert de instelling erkende bachelor-, master- of doctoraatsdiploma’s af?
 • Heeft de instelling veel ervaring met internationale studenten?
 • Worden de vakken op een eerder traditionele manier gedoceerd, of gaat het er meer experimenteel aan toe?

Erkenning van credits:

 • Passen de vakken uit het buitenland in het curriculum van je eigen instelling?
 • Hoe verloopt doorgaans de creditoverdracht? Is je gastinstelling bijvoorbeeld vertrouwd met het gebruik van ECTS?
 • Zet de eigen instelling je behaalde resultaten om of neemt deze ze ongewijzigd over?
 • Verloopt de administratie voor de erkenning van je credits uit het buitenland vlot of eerder chaotisch? Voorziet de gastinstelling bijvoorbeeld tijdig de noodzakelijke officiële bewijsstukken?
 • Indien je wilt verder studeren in het buitenland, sluit je diploma dan aan op de vereisten van een voortgezette opleiding in het buitenland of moet je nog een schakelprogramma doorlopen?

Ondersteuning en studiebegeleiding:

 • Wie is verantwoordelijk aan je thuisinstelling voor de begeleiding bij de samenstelling van je studieprogramma in het buitenland en bij wie kan je terecht voor vragen over de administratie?
 • Zijn er infosessies of lessen waar je verplicht aan moet deelnemen als voorbereiding op je studie in het buitenland?
 • Welke ondersteunende en begeleidende diensten zijn er aanwezig bij de instelling in het buitenland?


Egracons

Europa beschouwt het omzetten van buitenlandse punten op basis van grading tables als een prioriteit. Daarom werd binnen het Egracons-project een online tool ontwikkeld die het mogelijk maakt cijfers toegekend in het buitenland eenvoudig te converteren naar de puntenschaal van de thuisinstelling. Voorwaarde is wel dat zowel de thuisinstelling als de zendende instelling grading tables (een statistische weergave van de positieve cijfers per studiegebied) aanleveren. Op basis van deze tabellen wordt dan een objectieve omzetting berekend.
Een voorbeeld: Ga je op Erasmus naar Italië en behaal je daar 29/30, dan behoor je tot de 5 % best scorende studenten. Vervolgens wordt gekeken welke scores de top 5 % in jouw instelling en in jouw studiegebied haalt. Als dat 16/20 is dan wordt de Italiaanse 29/30 omgezet naar een 16/20 aan je thuisinstelling. De conversie kan dus verschillen per studiegebied door cultuurverschillen per land, per instelling. Meer info: www.egracons.eu.


Studeren in het buitenland

Welke opleiding kies ik?

Wanneer je de nodige informatie hebt verzameld, dien je een aantal buitenlandse instellingen te kiezen die aan jouw verwachtingen voldoen. Het is aan te raden om niet één maar minstens vier / vijf buitenlandse instellingen te selecteren om je kansen te vergroten om zeker bij één te worden toegelaten.

Een vraag die veel studenten zich stellen is: Hoe selecteer ik een goede universiteit of hogeschool? De eerste stap is om te kijken welke partnerschappen je eigen hogeronderwijsinstelling heeft.

Een volgende vraag die je je moet stellen is: Is de hogeronderwijsinstelling waar ik naartoe wil erkend? Het is, uiteraard, belangrijk om te weten of je diploma dat je in het buitenland zal behalen ook rechtsgeldig is in ons land. Op de website van ENIC-NARIC (www.enic-naric.net) vind je voor een heel aantal landen lijsten van erkende onderwijsinstellingen. Als dat geen informatie oplevert, contacteer je best de erkenningsautoriteit van het desbetreffende land.

De volgende vraag die je je moet stellen is of je bent nagegaan of het profiel van de opleiding en van de instelling wel aan je eisen voldoet.

Twee tips voor het kiezen van een hogeronderwijsinstelling:

 1. Laat je niet verleiden door enkel te selecteren op grote, bekende namen. Kijk ook eens naar het aanbod van minder bekende hogeronderwijsinstellingen. Zij doen vaak moeite om internationale studenten aan te trekken en hebben soms minder hoge inschrijvingskosten.
 2. Je kan de internationale rankings raadplegen. Hierbij echter een kanttekening: Het kiezen van een minder bekende instelling wil niet noodzakelijk zeggen dat je later een minder goede baan zal vinden. Ook hier is het zaak om het studieprogramma van de instelling aandachtig te bekijken.


Lees verder: 2.1.2   Stage lopen in het buitenland
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen