1.2.5 Studiekeuze en studietraject

Een studie of stage in het buitenland zal een invloed hebben op je studiekeuzen en -traject.

Wees je ervan bewust dat de meeste opleidingen die uitwisselingen voor studie en/of stage aanbieden, werken met een vast aanbod. Je kan dus meestal niet vrij kiezen waar je tijdens je opleiding naartoe gaat, wanneer en voor hoe lang. Als een buitenlandervaring een belangrijke factor is bij je studiekeuze, dien je dus op tijd navraag te doen naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse infodagen.

Ook tijdens je studie heeft een uitwisseling implicaties voor je studietraject. Veel opleidingen werken met een modeltraject, andere zullen je individuele begeleiding bieden bij de samenstelling van je studieprogramma. Doe ook hier op tijd navraag. De meeste opleidingen zullen trouwens ook jaarlijkse infosessies organiseren, waarin deze thematiek aan bod komt.

Als je kiest voor een verdere buitenlandse studie of stage, na de voltooiing van je studies in Vlaanderen, dan is je keuze uiteraard wel vrij. Maar ook dan loont het om even langs te gaan bij de internationaliseringverantwoordelijke van je opleiding. Misschien kan er toch nog (beperkte) ondersteuning geboden worden. Zijn er docenten die je goed kennen en die een aanbevelingsbrief willen schrijven? Kan je terugvallen op de diensten van een plaatsingsdienst? Vaak hoef je niet alleen aan je zoektocht te beginnen.Lees verder: 1.2.6   Getuigenissen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen