1.1.2 Vele vormen van mobiliteit

Je kan als student op veel verschillende manieren een internationale ervaring opdoen en werken aan je persoonlijke ontwikkeling, je talenkennis, het uitbouwen van een internationaal netwerk en het ontwikkelen van een interessant cv.

Groepsmobiliteit versus individuele mobiliteit

Op Erasmus gaan dat is waarschijnlijk de best gekende vorm van mobiliteit. Een individuele student gaat gedurende een semester of een academiejaar studeren aan een van de partnerinstellingen van zijn/haar opleiding. Sommige opleidingen voorzien ook meer gestructureerde vormen van mobiliteit (vaak in groep) waarbij studenten bijvoorbeeld in het buitenland samen met studenten van een partnerinstelling aan een project werken. Voor nog andere opleidingen maakt een vast studiemoment in het buitenland standaard deel uit van het curriculum. Er is dus een brede waaier van vormen van internationale mobiliteit: van meer vrije tot meer gestructureerde, van individuele en groepsmobiliteit.

Mobiliteit binnen het curriculum versus mobiliteit buiten het curriculum

Als student kan je in het kader van je studies naar het buitenland. Je verwerft dan tijdens de mobiliteit een aantal credits die door je thuisinstelling erkend worden. Ook stages die in het curriculum zijn ingebouwd kunnen vaak zowel in België als in het buitenland plaatsvinden.

Biedt jouw opleiding je die mogelijkheden niet, of wil je je studies – om welke reden dan ook – volledig aan een Vlaamse instelling volbrengen, maar ben je toch op zoek naar een buitenlandervaring? Dan kan je het aanbod van buitenlandse zomercursussen verkennen of overwegen om na je afstuderen stage te lopen in een ander Europees land.

Studie versus stage of onderzoek

Wil je gedurende een semester of een academiejaar studeren aan een buitenlandse hogeschool of universiteit (of, over de taalgrens)? Loop je liever stage in het buitenland? Denk je dan aan Spanje of eerder aan Congo of China? Wil je het onderzoek voor je bachelor- of masterproef graag in het buitenland doen?

Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Maar voor je je plannen concreet maakt is het van cruciaal belang om uit te vinden wat binnen jouw opleiding mogelijk is, aan welke voorwaarden de mobiliteit moet voldoen om er ook credits voor te kunnen verwerven, en wat de timing is voor het administratief vastleggen van alle afspraken.Lees verder: 1.1.3   Studenten uit ondervertegenwoordigde groepen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen