4.5 Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid van de student

 • Draag de verantwoordelijkheid voor je eigen voorbereiding en neem deel aan oriëntatie- en informatiesessies.
 • Lees het materiaal dat je ontvangt zorgvuldig door.
 • Ga zelf op zoek naar bijkomende informatie over het land van je bestemming, met bijzondere aandacht voor de veiligheid, sociale, culturele en politieke situatie.
 • Maak voor jezelf uit wat je fysieke en mentale beperkingen zijn en hou er rekening mee. Deel deze persoonlijk informatie met iemand aan de gastinstelling.
 • Zorg dat je voldoende gedekt bent door één of meerdere verzekeringen en hou je aan de voorwaarden.
 • Hou iedereen die hoort te weten dat je in het buitenland verblijft op de hoogte en bezorg hen contactgegevens en je noodplan.
 • Hou je aan de voorwaarden tot deelname aan bepaalde onderwijsprogramma’s, gedragscodes, en noodprocedures die door anderen werden bepaald.
 • Wees je bewust van lokale gebruiken die een invloed hebben op je gezondheid en veiligheid. Blijf niet rondlopen met twijfels, maar vraag onmiddellijk hulp.
 • Draag de verantwoordelijkheid voor je eigen daden en beslissingen.
 • Hou je aan de lokale wetten en regels.
 • Gedraag je met respect ten opzichte van anderen.
 • Vermijd illegale drugs en overdadig of onverantwoord gebruik van alcohol.
 • Informeer jezelf over hulpdiensten en procedures in je gastland.

Verantwoordelijkheid van de ouders / voogd / familie

 • Informeer jezelf en wees betrokken bij de plannen van je zoon / dochter om naar het buitenland te trekken.
 • Lees het materiaal dat wordt voorzien grondig door en besteed bijzondere aandacht aan gezondheid en veiligheid.
 • Bespreek samen met je zoon / dochter de reisplannen en activiteiten buiten de studie of stage.
 • Ga een uitvoerig gesprek aan over veiligheid, gezondheid, gedrag, verzekeringen, noodprocedures. Deel jullie eigen bezorgdheden.
 • Ga in op vragen van de thuis- of gastinstelling omtrent je zoon / dochter.
 • Blijf in contact met je zoon / dochter.


Lees verder: 4.6   Crisismanagement
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen