4.2 Verzekeringen

Informeer je eerst bij je eigen universiteit of hogeschool. Zij hebben een verzekering voor je afgesloten voor alle activiteiten in het kader van je studie. Meestal is dit een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen. Je bent wellicht verzekerd voor lichamelijke ongevallen op weg naar en van de studie- of stageplaats en tevens tijdens je verblijf op de studie- of stageplaatsen. Je bent tijdens deze periode ook verzekerd voor onopzettelijke fouten, waardoor je schade aanricht aan derden.

Maar bepaalde risico’s zitten niet in deze verzekering via de hogeronderwijsinstelling. Je zal je daar zelf voor moeten verzekeren.

Reisbijstandsverzekering

Tijdens je reis of verblijf kan je onvoorziene kosten hebben door repatriëring wegens ongeval of ziekte. Zowel je ziekenfonds als tal van verzekeringsmaatschappijen kunnen je daarvoor verzekeringen aanbieden. Ook je bagage, eventueel je auto, kan je laten verzekeren tegen diefstal of verlies. Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben zelfs een formule die specifiek gericht is op een verblijf in het buitenland in het kader van je studies.

Ziekteverzekering via de mutualiteit

De situatie voor de ziekteverzekering verschilt naargelang het land waar je verblijft en het doel van het verblijf. Er is namelijk een belangrijk onderscheid tussen een toeristisch verblijf en een studieverblijf.
Meestal is er een onderscheid tussen de landen binnen Europa en de landen waarmee een akkoord in de ziekteverzekering is gesloten. Informeer je hierover bij je verzekeringsinstelling.
In sommige landen zoals de VS kunnen de gezondheidskosten zeer hoog oplopen en is reisbijstandsverzekering van het ziekenfonds ontoereikend. Een aanvullende verzekering is voor een verblijf in deze landen dan ook geen overbodige luxe.
Als je voor studiedoeleinden in het buitenland verblijft (studie of stage) maken de mutualiteiten een verschil tussen enerzijds EER-landen (Europese Economische Ruimte + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland, en anderzijds niet-EER-landen.

EER-land / Zwitserland

Je neemt best een Europese ziekteverzekeringskaart mee. Deze kaart verleent recht op geneeskundige verzorging aan personen die in een andere lidstaat verblijven voor studie en stage. De Europese ziekteverzekeringskaart kan je bekomen bij je mutualiteit.
Ook kan je, onder bepaalde voorwaarden, beroep doen op de alarmcentrale Eurocross (reisbijstand van de mutualiteit).

Een niet-EER-land

Als je naar een niet-EER-land gaat, krijg je dus geen Europese ziekteverzekeringskaart. Dan ben je helemaal zelf verantwoordelijk voor je privé reisbijstand. Loop voor je vertrek alleszins eens langs bij je ziekenfonds en leg je individuele situatie voor. Zo krijg je advies uit eerste hand, want wijzigingen van bovenvermelde regelingen zijn natuurlijk steeds mogelijk.

Vraag voor je vertrek ook duidelijk na welke kosten m.b.t. hospitalisatie gedekt zijn via de ziektekostenverzekering van de mutualiteit. Sluit eventueel een bijkomende verzekering af.

Ongevallenverzekering

De persoonlijke ongevallenverzekering keert een overeengekomen vergoeding uit aan de verzekerde of aan de begunstigde, voor lichamelijke ongevallen die de verzekerde overkomen in zijn of haar privéleven of tijdens de beroepsactiviteit.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering of familiale verzekering dekt de kosten van de schade die je toebrengt aan derden. Als je nog thuis gedomicilieerd bent en je ouders hebben een dergelijke verzekering, dan ben je wellicht in alle landen verzekerd. Is dat niet het geval, dan sluit je best zelf een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. Dat is zeker aan te raden vermits in een aantal landen, zoals de VS en Canada, de schadeclaims zeer hoog kunnen oplopen.

Informeer voor vertrek of je via je ouders verzekerd bent in het buitenland.

Burgerlijke aansprakelijkheid is een heel ruim begrip dat veel toepassingen kent op verschillende rechtsdomeinen. Zo zal bijvoorbeeld de in België verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid alle bestuurders beschermen van dat voertuig. Ook de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen gaat niet enkel de vennoot maar ook de personeelsleden beschermen.

Brandverzekering studentenkamer

De meeste verzekeringsmaatschappijen verzekeren via de brandverzekering van de ouders ook de studentenkamers van de kinderen. Informeer je hierover voor je vertrek bij je eigen verzekeringsmakelaar.

Verzekeringen

Contracten en verplichtingen

Studeren in het buitenland gaat hoe dan ook gepaard met het afsluiten van bijkomende contracten, studieovereenkomsten, verzekeringen, eventuele gedragscodes, enz. Deze administratie verschilt van land tot land, van instelling tot instelling en is vaak ook afhankelijk van het beurzenprogramma.
Lees alles vooraleer je een document ondertekent. Vraag uitleg over passages die je niet begrijpt. Laat je niet onder druk zetten om iets te ondertekenen dat je niet volledig begrijpt, maar denk er wel aan dat je vaak geen keuze hebt wanneer je aan programma x of y wilt deelnemen. Laat je dan ook op voorhand goed informeren over al deze bijkomende contracten en verplichtingen. Vertrouw ook op het oordeel van je coördinator, je contactpersoon bij de dienst Internationalisering.

Enkele vragen die je jezelf kan stellen: Waar stem je mee in of, waar zie je van af? Welke rechten heb je of geef je op? Biedt het contract enige bijkomende bescherming? Kan het contract worden verbroken en zo ja, onder welke omstandigheden?


Een half jaar op eigen benen staan, een betere werkervaring bestaat er niet. Ine, stage in NederlandLees verder: 4.3   Gezondheid
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen