1.2.1 Wat zet een student ertoe aan om mobiel te zijn?

Motivatie om mobiel te zijn is persoonlijk en evolueert doorheen de tijd. Motivatie bij bachelorstudenten kan eerder gerelateerd zijn aan de attractiviteit van het land en de levensstijl, terwijl voor de masterstudenten de reputatie van de gastinstelling en de relatie met de privésector eerder doorslaggevend kan zijn. Of omgekeerd, want omwille van de heterogeniteit in achtergrond van de studenten, hun mogelijkheden en ambities, zijn de redenen om internationaal mobiel te zijn in het kader van een studie of stage zeer divers.

In het algemeen bepalen de push-factoren de motivatie om weg te gaan, en hebben de pull-factoren een invloed op de keuze van bestemming, al zijn ze vaak onderling verweven. Ook overheden en beurzenorganisaties hebben redenen om uitgaande mobiliteit te sponsoren, zoals het verbeteren van de socio-economische situatie in eigen land of het aanhalen van samenwerkingsverbanden ter ondersteuning van de buitenlandse beleidsdoelstellingen, maar deze laten we hier buiten beschouwing.

Push-factoren zijn o.a.: persoonlijke ontwikkeling, familiale achtergrond, ervaren van een andere cultuur, het leren van een nieuwe taal, zich bijscholen in een bepaalde taal of de mogelijkheid om verder te studeren in een reeds gekende taal, studiemogelijkheden opzoeken die niet aanwezig zijn in je eigen land, het volgen van een trend of beïnvloed zijn door medestudenten die reeds mobiel waren, de kost om te reizen en het beschikbaar zijn van een beurs, vrijstelling van inschrijvingsgeld bij uitwisseling, ideologische affiniteit met het land of de hogeronderwijsinstelling.

Pull-factoren zijn o.a.: de kwaliteit van de gastinstelling, rankings, afstand tussen gast- en thuisinstelling, mogelijkheid voor uitwisseling of diplomamobiliteit, creditsysteem, politieke stabiliteit in het land, veiligheid, klimaat, overeenkomsten of diversiteit in cultuur, religie, taal, levenskost, logistieke ondersteuning door de gastinstelling zoals huisvesting, het gemakkelijk verkrijgen van een visum, tewerkstellingsmogelijkheden, en meer.

Reverse push- en pull-factoren zoals het ontbreken van de nodige taalvaardigheid, het aanwezig zijn van kwaliteitsvol onderwijs in eigen land, het ontbreken van een mobiliteitscultuur, worden minder gebruikt, daar een motivatie om mobiel te zijn een positief gegeven is.

Er is, via diverse media, een heel gamma aan informatie beschikbaar over landen, buitenlandse hogeronderwijsinstellingen en financieringsmechanismen. Om de weg niet kwijt te raken in al deze informatie, blijft de thuisinstelling het eerste aanspreekpunt.

Omwille van de globalisering kom je als student steeds meer in contact met andere culturen en buitenlandse invloeden, zowel in de thuisinstelling als in het dagdagelijkse leven. Studentenmobiliteit blijft echter een bijzondere ervaring, waarbij naast de sterke ontwikkeling van capaciteiten en soft skills, vrienden voor het leven worden gemaakt, misschien de beste push-factor van allemaal.

Bron: Globalization and Internationalization in Higher Education / Editors: Felix Maringe, Nick Foskett, e.a., 2010, p. 109-122


Lees verder: 1.2.2   Wat wil je?
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen