2.1.3 Werken en studeren in een andere cultuur: een persoonlijke verrijking

Het zal niet verbazen dat het leven in een ander land en dus een andere cultuur een bijkomende persoonlijke uitdaging vormt. Gewoontes zijn nu eenmaal niet overal gelijk, zelfs al blijft de mobiliteit beperkt tot een land in Europa. Dit cultuurverschil is natuurlijk nog meer uitgesproken als de student zich naar een ander continent begeeft. Alhoewel dit voor de student een cultuurschok kan zijn, zijn de reacties achteraf zo goed als unaniem positief. Een studie van Keogh en Russel-Roberts bij Duitse studenten verpleegkunde die van een Erasmusverblijf in Finland waren teruggekeerd is illustratief in dit verband 1. De erg suggestieve titel van de studie Exchange Programmes and Student Mobility: Meeting Student’s Expectations or an Expensive Holiday? wijst op een bewering die hier en daar opduikt en de mobiliteit de geur van het zuiderse plezier meegeeft – ook wel de educatieve noord-zuid-drift genoemd. Dit vermoeden wordt door de gegevens volledig ontkracht. Toegegeven het betrof hier een noordelijke bestemming, maar het moge duidelijk zijn dat een buitenlands studieverblijf geen vrijblijvend iets is, maar van de studenten heel wat inspanningen vraagt, ook in de zuiderse landen. Voor de studenten uit de studie van Keogh en Russel-Roberts was dit alleszins het geval. Het resultaat was navenant: zowel hun educatieve als hun persoonlijke doelstellingen werden bereikt terwijl hun professionele vaardigheden in belangrijke mate verder ontwikkelden.


1. Keogh, J., & Russel-Roberts, E. (2009). Exchange programmes and student mobility: Meeting student’s expectations or an expensive holiday. Nurse Education Today, 29, 108-116.Lees verder: 2.1.4   De taalcompetentie: dat extraatje dat je zomaar verwerft
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen