1.2.7 Zelfevaluatie

Ga voor jezelf goed na wat je persoonlijke motieven zijn. Schrijf je motieven neer en praat erover met docenten, familie, vrienden en met de personen die je aanvraagdossier voor een verblijf in het buitenland zullen begeleiden.

Studeren of stage lopen in het buitenland is een bijzondere en verrijkende ervaring. Om deze ervaring optimaal te laten aansluiten bij je studiegebied, je persoonlijke interesses, je ambities en je gezonde nieuwsgierigheid, is het nuttig om een zelfevaluatie op te stellen.

Het gaat hierbij niet alleen om de vraag: Waar kan ik een bijkomende, specifieke, gespecialiseerde opleiding volgen die aansluit bij mijn studiegebied of, in welk bedrijf of welke (internationale) organisatie zou ik graag stage lopen? Het gaat bij het maken van een zelfevaluatie vooral ook om de vraag: Kan ik mij makkelijk aanpassen aan de andere levensomstandigheden zoals andere dagritmes, andere organisaties van faciliteiten, ….

Jezelf de mogelijkheid geven om in een ander land te studeren of stage te lopen is een individuele ervaring; één die bepaald zal worden niet alleen door het studieprogramma dat je kiest, maar ook door je eigen persoonlijkheid. Je kunt het meest halen uit je buitenlandse studie- of stage-ervaring als je eerst stilstaat bij je persoonlijke doelen en wensen van deze ervaring, om vervolgens een studieprogramma te kiezen dat daaraan tegemoetkomt.

Het kan nuttig zijn om checklists te maken vertrekkende van onderstaande vragen. Deze helpen je na te denken over de verschillende aspecten waar je best eens bij stilstaat.

Zelfevaluatie

Verwerk je antwoorden op onderstaande vragen in je toelatingsaanvraag of motivatiebrief. Je thuisinstelling en je gastinstelling gaan na of je een weldoordachte keuze hebt gemaakt.

Persoonlijke vragen:

 • Waarom wil ik in het buitenland studeren?
  • vb. Je wilt je toekomstige carrièrekansen vergroten door je te specialiseren in een welbepaald expertisedomein dat onderwezen wordt in een ander land.
  • Je hebt je laten inspireren door anderen die vóór jou naar het buitenland zijn vertrokken.
  • Je wilt internationale ervaring opdoen voor je toekomstige baan.
  • …/…
 • Welke doelen hoop ik te bereiken met mijn buitenlandse ervaring?
  • vb. Je verdiepen in een bepaald interessegebied.
  • Je persoonlijke profiel en toekomstige carrière verrijken.
  • Je studiecurriculum verbeteren.
  • Een taal leren.
  • …/…
 • Uit welke persoonlijke ervaringen kan ik putten om te kiezen waar ik naartoe zal gaan?
  • vb. Kennis opgedaan over een onderwerp in mijn huidige curriculum.
  • Voorbije buitenlandse studie-ervaringen.
  • Buitenlandse vrienden.
  • Kennismaking met andere talen, culturen, …
  • …/…
 • Wat zou ik achterlaten (op academisch, persoonlijk gebied) en wat zal me opwachten bij mijn terugkeer?

Vragen over het buitenlands studieprogramma:

 • Welke expertise, onderwerpen, specialisatie, vaardigheden ontbreken in mijn huidige programma en welke hoop ik aan te treffen in mijn buitenlands studieprogramma?
 • Hoe leer ik het best: Verkies ik les in grote studiegroepen of, wil ik liever studeren in kleine groepen?
 • Verkies ik lessen in het Engels of in de lokale taal?
 • Wat zou het ideale (of meest realistische) vertrektijdstip zijn? Hoe lang zou ik graag blijven?
 • In welke landen, regio’s, klimaten, enz. zie ik mezelf verblijven, en waar zou ik helemaal niet naartoe willen?

Het groepsgevoel

Sommige programma’s zijn bijzonder selectief en stellen hoge toelatingseisen, andere programma’s laten dan weer bijna iedereen toe. Maak voor jezelf uit of de competitieve selectie een element is waar je rekening mee wilt houden.

Ben je een persoonlijke begeleiding gewoon en ben je het type dat dit ook nodig heeft in een leersituatie, vraag dan na hoe de situatie is aan de gastinstelling of in het bedrijf waarin je terecht zal komen. Misschien wil je wel je zelfstandigheid vergroten en zie je er niet tegenop naar een veel grotere instelling te gaan. Overweeg in dat geval dat het zou kunnen dat je de enige Vlaamse student bent en dat je voor culturele en administratieve verschillen kan komen te staan die je zelf zal moeten aanpakken. Dit hoeft op zich geen probleem te vormen. Je moet je hier enkel bewust van zijn.

Je persoonlijke leerstijl of voorkeur kan ook een element zijn waar je best even bij stilstaat. Gaat je voorkeur naar grote aula’s, of heb je liever les in kleine groepen met veel interactie? Wanneer je les gaat volgen in een andere taal heeft een kleinere groep met meer persoonlijke aandacht zo zijn voordeel.


Nu je de kans hebt gehad om na te denken over enkele van de zaken die belangrijk voor je zijn in de keuze van het buitenlands studieprogramma, kan het nuttig zijn om wat tijd te besteden aan een rangschikking van je persoonlijke en praktische verlangens. Eens je voor jezelf hebt uitgemaakt welke aspecten van prioritair belang voor je zijn, zal het makkelijker zijn om de verschillende programma’s waar je tussen twijfelt ten opzichte van elkaar af te wegen.Lees verder: 1.3   De maatschappelijke betrokkenheid
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen