2.2.1 Zomerscholen

Zomerscholen bundelen de expertise van één of meerdere instellingen tot een kort, intensief leerprogramma. Het kan gaan om een heel gespecialiseerd aanbod (vb. een zomerschool over vaccins) of een nieuwe of interdisciplinaire benadering van een bepaald onderwerp (vb. een zomerschool rond stadsontwikkeling). Je kan deze programma’s volgen los van je reguliere curriculum of je kan dankzij deze inhoudelijk specifieke programma’s je curriculum verdiepen of uitbreiden.

Oorspronkelijk werden dergelijke korte programma’s gedurende de zomermaanden georganiseerd. Intussen ontstonden ook soortgelijke initiatieven in de winter. Wanneer we in dit handboek het concept zomerscholen behandelen, dan gaat het net zo goed over winter- als over zomerscholen.

Het profiel van deelnemers aan zomerscholen is erg divers. Soms richten programma’s zich op een specifieke doelgroep. Een bepaald studieniveau (secundair, bachelor, master, doctoraat), specifieke voorkennis of voldoende taalkennis kunnen bijvoorbeeld vereist zijn om deel te nemen.

Als je voldoet aan de vereisten om deel te nemen aan een zomerprogramma dien je bij de keuze van je programma ook rekening te houden met verschillende criteria.

Wil je je internationale onderwijservaring combineren met mobiliteit, dan ga je op zoek naar een buitenlandse zomerschool. Maar ook in België zijn er verschillende onderwijsinstellingen die internationale zomercursussen organiseren. Deze cursussen behoren tot het Internationalisation@Home-aanbod. Door les te volgen in een internationale klasgroep met buitenlandse sprekers bouw je naast de aangeboden kennis ook interculturele vaardigheden op zoals taalkennis, kennismaking met andere lesvormen en samenwerking met deelnemers met een andere culturele achtergrond. Via je medestudenten en docenten bouw je tevens een internationaal netwerk uit. Door zo’n internationale ervaring in een relatief bekende omgeving kan je bovendien al goed inschatten of een buitenlandervaring in de toekomst je zou bevallen.

Ook volgende praktische overwegingen dien je in beschouwing te nemen bij de keuze van je programma. Teken je enkel in voor een inhoudelijke programma of wens je een heel uitgebreide begeleiding (inclusief bijvoorbeeld pick-up aan de luchthaven, huisvesting, maaltijden, studiebegeleiding, weekendtrips)? Hou in dat geval ook rekening met oplopende kosten. Kies je voor een instelling waar één zomerschool georganiseerd wordt of stel je interactie tussen deelnemers aan verschillende programma’s op prijs? Ga je voor een instelling in een bruisende stad of op een rustige, afgelegen campus? Is het prestige van de organiserende instelling belangrijk voor jou? Heb je dagen of weken ter beschikking voor het volgen van een zomerschool? Is financiële ondersteuning van je deelname een must? Sommige programma’s voorzien beurzen voor specifieke deelnemers.

Naast deze praktische verschillen zijn zomerprogramma’s ook heel verscheiden wat inhoudelijke organisatie betreft. Sommige programma’s voorzien voltijds onderwijs. Andere programma’s voorzien slechts deeltijds inhoudelijke activiteiten. De rest van de tijd word je mogelijk verwacht de gekregen leerstof te verwerken, de leerstof van de volgende dag(en) voor te bereiden (zelfstudie) of een groepswerk uit te voeren. Weer andere zomerscholen voorzien een halftijds inhoudelijk programma en een halftijds sociaal of toeristisch programma – ga voor deze optie als het vakantiegevoel bijzonder belangrijk is voor jou. De leerervaring van inhoudelijk voltijdse zomerscholen is heel waardevol maar ook heel intens. Daartegenover staat de unieke methodologie van zomerscholen. De student / staf-ratio (het aantal studenten tegenover het aantal docerend en begeleidende personeel) is bij zomerscholen laag waardoor er meer interactie mogelijk is tussen studenten en docenten. Bovendien zijn de lesvormen gevarieerd. Hoorcolleges worden afgewisseld met o.a. debatten, interviews en locatiebezoeken. Het bijwonen van een zomerschool kan ook een unieke gelegenheid zijn om sessies van gerenommeerde sprekers bij te wonen en met hen een constructief gesprek aan te gaan.

Door de grote verscheidenheid is er met zekerheid een geschikt programma voor elke student. Voor je inhoudelijke keuze kan je begeleiding vragen aan docenten van inhoudelijk verwante opleidingsonderdelen. Praktische afwegingen kan je maken op basis van info voorzien door de organiserende instelling en getuigenissen van eerdere deelnemers. Hou daarbij enkel rekening met de zaken die specifiek voor jou belangrijk zijn. Een geslaagde zomerschool voor de ene is dat niet noodzakelijk voor de andere.

Europese zomerscholen kennen over het algemeen ECTS-credits toe wanneer je een zomerschool succesvol afrondt. Je krijgt dan een certificaat met de vermelding van het aantal behaalde credits. Credits kunnen toegekend worden op basis van aanwezigheid, actieve participatie tijdens colleges, presentaties, examens, een (mogelijk ná de zomerschool) in te leveren paper, enz. Vaak gaat het over een pass / fail-systeem, soms wordt ook een cijfer of graad toegekend.

Een internationale zomerschool kan structureel deel uitmaken van je curriculum. In het kader van je opleiding volg je dan een door de opleiding geselecteerd programma. Kwaliteit en erkenning zijn verzekerd.
Je kan ook op eigen initiatief een zomerschool volgen. Als je in dat geval erkenning wenst in je curriculum, kan je best vooraf contact opnemen met de verantwoordelijke van je opleiding. Praktisch kan die erkenning betekenen dat de zomerschool een (deel van een) opleidingsonderdeel vervangt of dat de zomerschool en de behaalde credits vermeld worden op je diplomasupplement. Voor het vervangen van een (deel van een) opleidingsonderdeel is het belangrijk dat (een deel van) de leerdoelen van het opleidingsonderdeel bereikt zijn door het succesvol afronden van de zomerschool. Goedkeuring van de docent van het betreffende opleidingsonderdeel en mogelijk eveneens van een onderwijscommissie is noodzakelijk. De erkenning van een gevolgd programma gebeurt meestal in het eerstvolgende academiejaar maar kan, mits gedegen afspraken met je opleidingsverantwoordelijke ook in het academiejaar voorafgaand aan je zomerprogramma. Je sluit je academiejaar dan af in september. Hou er in dat geval rekening mee dat er zelden een herkansingsprocedure is voorzien bij zomerprogramma’s.

Erkenning van de behaalde credits kan nuttig zijn voor je studievoortgang maar ook zonder erkenning binnen je curriculum blijft een internationale zomerschoolervaring een meerwaarde door de extra kennis en competenties die je opbouwt.Lees verder: 2.2.2   Vrijwilligerswerk
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen